Veelgestelde vragen

Voor vragen kunt u bij ons altijd terecht. Hieronder vindt u een paar vragen die vaker langskomen. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op.

Lees verder
Aan het werk!
Zeeman medewerkster

Veelgestelde vragen

Wat is SROI?

SROI staat voor: Social Return On Investment. Dat betekent dat een investering die de overheid of een bedrijf doet, niet alleen financieel geld moet opleveren, maar ook op sociaal gebied iets op moet leveren.

Vaak wordt SROI als een verplichting opgenomen in een aanbesteding door een overheidsorganisatie. Het bedrijf dat inschrijft op deze aanbesteding moet dan een bepaald deel van de aanneemsom inzetten voor SROI. Het bedrijf kan dat op verschillende manieren doen, bijvoorbeeld door werk uit te besteden aan een sociaal bedrijf of door werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. HetWerktNu kan bedrijven helpen om de invulling van SROI heel concreet te maken.

Wat betekent een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’?

Wat is een ‘Afstand tot de arbeidsmarkt’?

De term ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ wordt vaak gebruikt voor mensen die zelf moeilijk aan het werk komen en/of aan het werk kunnen blijven. Vaak hebben deze mensen een beperking op psychisch, lichamelijk, verstandelijk of sociaal-emotioneel gebied. Als wordt vastgesteld dat dit aan de hand is, krijgen deze mensen vaak een indicatie voor het Doelgroepenregister (DGR) of voor Beschut Werk.

HetWerktNu is gespecialiseerd in het aan het werk helpen van deze doelgroep. Onze ervaring is dat als deze mensen eenmaal op hun plek zitten, het zowel voor henzelf als voor de werkgever een grote toegevoegde waarde is.

Wat is Jobcreation?

Vaak gebeurt het dat een bedrijf geen baan of vacature heeft voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld doordat de werkzaamheden te moeilijk of fysiek te zwaar zijn. Dan kan een werkconsulent van HetWerktNu samen met de werkgever kijken of zo’n functie kan worden gecreëerd. Niet dat dan een overbodige functie wordt gemaakt, maar er (eenvoudige) taken bij andere functies kunnen worden weggehaald, die samen een nieuwe functie vormen. Op die manier krijgt het aanwezige personeel meer ruimte om zich op hun hoofdtaken te concentreren en ontstaat er een mooie functie voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak gebeurt dit in combinatie met Jobcarving.

Wat is Jobcarving?

Vaak gebeurt het dat iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt niet alles kan wat voor een bepaalde baan of vacature wordt gevraagd. Dan wordt gekeken of de werkzaamheden die deze persoon niet kan, door iemand anders kunnen worden gedaan. Op deze manier blijft er een functie over die wel door iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt kan worden gedaan. Een werkconsulent van HetWerktNu kan een werkgever helpen om functies en banen op die manier passend te maken. Vaak gebeurt dit in combinatie met Jobcreation.

Wat is een loonkostensubsidie (LKS)?

Een loonkostensubsidie, vaak afgekort tot LKS, kan je als werkgever krijgen voor mensen die niet zo productief zijn als een gewone werknemer.

Hoeveel minder iemand productief is, wordt door het UWV (of een andere instantie) vastgesteld door een loonwaardemeting te doen.

Op basis hiervan krijgt de werkgever een loonkostensubsidie voor de ze medewerker.

Stel uit de loonwaardemeting komt dat een medewerker 50% productief is. Dan krijgt de werkgever 50% van het minimumloon als loonkostensubsidie uitegkeerd. De werkgever betaald de werknemer dan wel zijn volledige loon.

Wat is Outplacement?

Outplacement is begeleiding van werk naar werk. Wanneer een werknemer moet vertrekken bij zijn huidige werkgever kan HetWerktNu hem of haar begeleiden bij het omschakelen naar ander werk en het daadwerkelijk vinden van een passende functie.

Wat houdt Re-integratie in?

Als iemand korte of langere tijd niet aan het werk is geweest, kan het nodig zijn dat iemand geholpen wordt om weer aan het werk te gaan. HetWerktNu biedt re-integratietrajecten aan zodat mensen geholpen worden om bijvoorbeeld werknemersvaardigheden op orde te krijgen, werkritme op te doen en/of zich te oriënteren op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Het kan hierbij zowel om mensen gaan die door ziekte uitvallen en een 1e of 2e spoortraject moeten volgen vanuit de wet verbetering poortwachter, als om mensen die een uitkering van de gemeente of het UWV krijgen.

Wat betekent Praktijkleren?

Praktijkleren met de praktijkverklaring is vooral bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (incl. entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Maar ook mensen met een startkwalificatie, voor wie een diploma of certificaat niet haalbaar is, kunnen hiervoor in aanmerking komen.

In samenwerking met een mbo-school, een werkgever en bijvoorbeeld HetWerktNu kan een traject hiervoor worden opgezet binnen een bedrijf.

Wat is een Werkdiagnose?

Dit is een deskundige beoordeling over de inzetbaarheid van iemand in een reguliere baan. Beoordeeld wordt of de persoon inzetbaar is, of dat er nog zaken zijn die eerst ontwikkeld moeten worden voordat de persoon zover is. De diagnose geeft inzicht in welke zaken dit zijn, of er inderdaad ontwikkelmogelijkheden zijn op dit punt en waar verder rekening mee moet worden gehouden bij het zoeken van een passende baan.

Wat houdt Jobcoaching in?

Bij jobcoaching wordt een werknemer op de werkvloer gecoacht. De coaching is gericht op het verbeteren van de werknemersvaardigheden van de gecoachte werknemer en is specifiek gericht op de functie die de werknemer uitvoert of wil gaan uitvoeren. HetWerktNu biedt jobcoaching waarbij de jobcoaches echt op de werkvloer meelopen en zien welke zaken er ontwikkeld moeten worden. Indien nodig helpen de jobcoaches ook de werkgever om te leren omgaan met bepaalde beperkingen van een medewerker.

Wat betekent Werkfit?

Iemand is ‘werkfit’ als deze de basisvaardigheden bezit die elke werknemer nodig heeft. Denk hierbij aan samenwerken, instructies uitvoeren, op tijd komen en dergelijke.

Voor iemand die lange tijd uit het arbeidsproces is geweest en/of een bepaalde beperking heeft, is het vaak nodig deze basale werknemersvaardigheden eerst weer op orde te krijgen, voordat ze aan de slag kunnen bij een werkgever (werkfit zijn).

Wat betekent Inclusieve Arbeidsmarkt?

Een arbeidsmarkt waar iedereen die kan werken ook de kans krijgt om te werken.

In de praktijk gaat het er meestal om dat mensen die vanwege een beperking niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, toch een baan kunnen krijgen bij een werkgever. Vaak door middel van loonkostensubsidies of extra ondersteuning en begeleiding, bijvoorbeeld van een jobcoach.

Wat is Sociaal Ondernemen?

Een bedrijf dat een maatschappelijke bijdrage wil leveren. Dat kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van gezondheid, duurzaamheid of bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. HetWerktNu kan ondernemers die mee willen (gaan) werken aan een inclusieve arbeidsmarkt hierin adviseren en begeleiden.

Heeft u een
vraag voor ons?

Laat een terugbelverzoek achter

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.