Veelgestelde vragen

Voor vragen kunt u bij ons altijd terecht. Hieronder vindt u een paar vragen die vaker langskomen. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op.

Lees verder
Aan het werk!

Veelgestelde vragen

Wat is Outplacement?

Outplacement is begeleiding van werk naar werk. Wanneer een werknemer moet vertrekken bij zijn huidige werkgever kan HetWerktNu hem of haar begeleiden bij het omschakelen naar ander werk en het daadwerkelijk vinden van een passende functie.

Wat houdt Re-integratie in?

Als iemand korte of langere tijd niet aan het werk is geweest, kan het nodig zijn dat iemand geholpen wordt om weer aan het werk te gaan. HetWerktNu biedt re-integratietrajecten aan zodat mensen geholpen worden om bijvoorbeeld werknemersvaardigheden op orde te krijgen, werkritme op te doen en/of zich te oriënteren op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Het kan hierbij zowel om mensen gaan die door ziekte uitvallen en een 1e of 2e spoortraject moeten volgen vanuit de wet verbetering poortwachter, als om mensen die een uitkering van de gemeente of het UWV krijgen.

Wat betekent Praktijkleren?

Praktijkleren met de praktijkverklaring is vooral bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (incl. entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Maar ook mensen met een startkwalificatie, voor wie een diploma of certificaat niet haalbaar is, kunnen hiervoor in aanmerking komen.

In samenwerking met een mbo-school, een werkgever en bijvoorbeeld HetWerktNu kan een traject hiervoor worden opgezet binnen een bedrijf.

Wat is een Werkdiagnose?

Dit is een deskundige beoordeling over de inzetbaarheid van iemand in een reguliere baan. Beoordeeld wordt of de persoon inzetbaar is, of dat er nog zaken zijn die eerst ontwikkeld moeten worden voordat de persoon zover is. De diagnose geeft inzicht in welke zaken dit zijn, of er inderdaad ontwikkelmogelijkheden zijn op dit punt en waar verder rekening mee moet worden gehouden bij het zoeken van een passende baan.

Wat houdt Jobcoaching in?

Bij jobcoaching wordt een werknemer op de werkvloer gecoacht. De coaching is gericht op het verbeteren van de werknemersvaardigheden van de gecoachte werknemer en is specifiek gericht op de functie die de werknemer uitvoert of wil gaan uitvoeren. HetWerktNu biedt jobcoaching waarbij de jobcoaches echt op de werkvloer meelopen en zien welke zaken er ontwikkeld moeten worden. Indien nodig helpen de jobcoaches ook de werkgever om te leren omgaan met bepaalde beperkingen van een medewerker.

Wat betekent Werkfit?

Iemand is ‘werkfit’ als deze de basisvaardigheden bezit die elke werknemer nodig heeft. Denk hierbij aan samenwerken, instructies uitvoeren, op tijd komen en dergelijke.

Voor iemand die lange tijd uit het arbeidsproces is geweest en/of een bepaalde beperking heeft, is het vaak nodig deze basale werknemersvaardigheden eerst weer op orde te krijgen, voordat ze aan de slag kunnen bij een werkgever (werkfit zijn).

Wat betekent Inclusieve Arbeidsmarkt?

Een arbeidsmarkt waar iedereen die kan werken ook de kans krijgt om te werken.

In de praktijk gaat het er meestal om dat mensen die vanwege een beperking niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, toch een baan kunnen krijgen bij een werkgever. Vaak door middel van loonkostensubsidies of extra ondersteuning en begeleiding, bijvoorbeeld van een jobcoach.

Wat is Sociaal Ondernemen?

Een bedrijf dat een maatschappelijke bijdrage wil leveren. Dat kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van gezondheid, duurzaamheid of bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. HetWerktNu kan ondernemers die mee willen (gaan) werken aan een inclusieve arbeidsmarkt hierin adviseren en begeleiden.

Heeft u een
vraag voor ons?

Laat een terugbelverzoek achter

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.